DESPRE FIRMA NOASTRA
AVANTAJELE CERTIFICARIIPRIN CONCORDIA-CERT
Declaratia dir. general
ETAPELE CERTIFICARII
CERERI DE CERTIFICARE
RECLAMATII, contestatii
Registrul certificatelor eliberate
CERERI
ANGAJAMENTUL Dir. General
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home CONTACT MAPA certificare
DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL

Politica în domeniul calitatii adoptata de CONCORDIA-CERT urmareste sa demonstreze si sa furnizeze încrederea clientilor certificati, organismului de acreditare, organismelor partenere de la nivel national, european si international, ca serviciile oferite de CONCORDIA-CERT satisfac cerintele stabilite prin standarde si alte reglementari aplicabile.

În acest scop, CONCORDIA-CERT a documentat, implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform standardului de referinta SR EN ISO/CEI 17021:2007 si anexelor la ghiduri: Ghidul IAF MD5 :2009, respectiv Ghid EA-7/05 privind aplicarea ISO/IEC 17021 :2006 pentru audituri combinate,etc.

Obiectivele generale ale politicii de certificare a SMC ale managementului CONCORDIA-CERT sunt : - mentinerea nivelului de satisfacere a cerintelor si principiilor SR EN ISO/CEI 17021:2007 standardul european care stipuleaza cerintele pentru organisme care efectueaza audit si certificare de sisteme de management, cresterea eficientei, încrederii si credibilitatii organizatiilor certificate de CONCORDIA-CERT si recunoasterea acestora de catre partenerii lor interni si externi;

- cresterea încrederii clientilor si a celorlalte parti interesate în certificare;

- recunoasterea din partea organismelor de reglementare, a uniunilor profesionale,etc. pe plan national si international;

- initierea de actiuni preventive si urmarirea actiunilor corective aplicate de catre CONCORDIA-CERT.

Obiective pentru anul urmator sunt:

- extinderea competentelor organismului de certificare a sistemelor de management al calitatii, pe domenii cerute de solicitarile de certificare necesare organizatiilor in contextul integrarii europene;

- recunoasterea si încheierea de acorduri cu organisme similare de nivel international;

ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL REFERITOR LA IMPARTIALITATE:

- Managementul la cel mai inalt nivel al organismului de certificare CONCORDIA-CERT, intelege importanta impartialitatii in efectuarea tuturor activitatilor de certificare a sistemului de manage-ment, astfel:

- asigura partile interesate in certificare, ca organismul nu efectueaza activitati care ar putea afecta impartialitatea si independenta certificarii, activitatile care asigura independenta financiara a organismului sunt activitati de consultanta juridico-comerciala care se refera exclusiv la infiintarea, modificarea sau dizolvarea firmelor sa organizatiilor neguvernamentale, asemenea activitati se asigura prin personal cu pregatire juridica si administrativ, care nu participa la activitati de evaluare si nu acorda consultanta in vederea certificarii solicitantilor de certificare.

- Managementul la cel mai inalt nivel, este pregatit sa gestioneze orice conflict de interese ce ar putea sa apara, urmarind aplicarea procedurilor specifice de evitare a conflictului de interese, daca in relatia cu un client care solicita certificarea, personalul folosit in activitati de certificare care s-ar afla in situatia de conflict de interese fata de acesta, se va abtine de a participa la evaluarea sau luarea deciziilor in acordarea certificarii clientului respectiv.

- Managementul la cel mai inalt nivel se asigura de obiectivitatea activitatilor sale de certificare a sistemului de management, atat prin procedurile de auditare si acordarea certificarii, cat si prin monitorizarea pe0rmanenta a activitatii evaluatorilor folositi, aceasta obiectivitate fiind in final controlata prin analiza periodica de catre CPAI a impartialitatii evaluarii si deciziei.

Directorul Calitate este numit reprezentantul managementului în probleme de conducerea si asigurarea calitatii, fiind investit cu autoritatea si responsabilitatea pentru:

- aplicarea acestui manual si a tuturor documentelor sistemului de management al calitatii;

- verificarea compatibilitatii sistemului de management al calitatii cu activitatile desfasurate si raportarea rezultatelor.

Data: 10.01.2014 DIRECTOR GENERAL,

Dipl. Fizician, VALENTIN BANCU,
ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL “CONCORDIA-CERT”

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL OCS CONCORDIA-CERT

.


Nu ezitati sa va informati,va stam la dispozitie in orice moment!

CONCORDIA -SEDIU: TIMISOARA str. Macilor nr 12. ORAR ZILNIC: 9-16, sambata+duminica -inchis

Tel/Fax 0256.491721; 0724.159882 - dir. executiv jurist dipl. AUREL M. BANCU


© copyright 2006 Designed by Rubin ELECTRONIKA.RO - magazin electronic
Design downloaded from concordia-cert.ro
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!