ANEXA nr.1.

 

 

              COMANDA DE CERTIFICARE

 

1. Adresa

Numele organizaţiei              ....................................................................................

Localitatea    ..............................      Strada .............................................................

        Cod poştal         ..............................     

Telefon ..................................                   Fax       ..............................

e – mail   ........................................................

 

Persoana de contact     .............................  ..............         Telefon  ............................

 

2. Detalii privind organizaţia             Cod fiscal  (CUI) ......................…………                                    

Statut (forma) juridica (SRL,SA,PFA, etc)........................ J/___/____/______

Cont  ……........................………..                         Banca     .........................………..

Număr de angajaţi total         ..........................................         Numar filiale ......................

Număr de angajaţi / filială     .........................................

Adresa filiale (puncte de lucru)  ......................................................................................

 

Domeniu de activitate solicitat........................................................................................

   .....................................................................................................................................

Standard aplicabil: 9001, 14001,18001, etc ...................................................................

   .....................................................................................................................................                                   Nume și prenume: Dir. General …………………………………………………..

           și Responsabil cu Managementul.………………………………………………….

 Confirmam ca suntem de acord sa indeplinim cerintele pentru certificare ale « CONCORDIA-CERT », sa furnizam acestuia orice informatie necesara pentru evaluarea  organizatiei si sa admitem accesul echipei de audit pentru evaluare in vederea certificarii, a observatorilor organismului de certificare a sistemului.

 

Data  .................... Numele şi semnătura reprezentantului legal  ..........................

                                                    Stampila societatii

 

 

Cod: F-PG-SC-06-00.                            Ediţia: 2 / Revizia:  3

 

Puteti downloada aceasta cerere de aici.