CONCORDIA – CERT

Inapoi la site

    REGISTRUL   CU   EVIDENTA    CERTIFICATELOR                      

                                 ELIBERATE ( actualizat la 25.02.2019)

R-PS-SC.06-05/1

                                                   

 

 

Nr.

crt.

Nr.Dosar si data contrac-tului.

 

ORGANIZATIA

        (Nume si adresa)

Dome-niul   de

activitate (EA)

Referen-tial(stan-dardul)

 

      Activitatea/activitatile certificate             

                         (CAEN/NACE sau  text).

Numarul cer-tificatului si  data eliberarii

 

  1.

27/

07.12.06

S.C. CENTRUL MEDICAL DRL STAN SRL, Timisoara, str.Gh.Lazar,nr. 36-40,jud.Timis

 

 

38

 

SR EN ISO

9001:2008

 Activitati de asistenta medicala generala;

  Alte activitati  referitoare  la sanatatea umana – laborator de analize medicale

48/27  06.04.2007

Recertificat –

           2016

 

  2.

30/

23.02.07

S.C.  MOTOREP  SRL

Timisoara, Al.Chimistilor, nr. 5-9 judetul Timis

29

 

SR EN ISO

9001:2008

 

Intretinerea si repararea autovehiculelor.

10/30  16.11.2007

Recertificat la

    06.06.2016

  3.

88/

28.02.09

S.C. “AQUA ACTIV SERVICES” SRL Bucuresti, Cl.Vitan,nr.273 Bis, Sect.3

 

39

SR EN ISO

9001:2008

14001:2005

 

Colectarea si epurarea apelor uzate. Colectarea

deșeurilor nepericuloase. Activ. Spec. de cură-țenie –dezinfecție,dezinsecție,deratizare. Lucrări de construcții a clădirilor.

 49/88  06.04.09

Recert. 24.02.2018.

  4.

97/

10.07.13

HQ LEVEL SRL

Timișoara. C.l Stan Vidrighin, nr.14 A, Et.1, jud. TM.

 

  28-29

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

 

Constr.cladiri, instalatii electrice,sanitare,de incalz.aer condit., amenaj.inter. si izolații. Comerț cu rid, calculat. și echipam. de birou

193/97

29.08.2013

Rec.2016

   5. 

111/

30.03.10

SC “EUROWINDOW” SRL Timisoara, str.Paul Constantiescu, nr.2F, jud.Timis.

 

   14

   28

SR EN ISO

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Constr.clad., instal.electr.,sanit.,de incalz. aer condit.,amenaj. Inter. si izolatii. Fabric. prod.de tampl.din PVC si Al. pt. constr.

71/111

16.04.2010

Ext. 15.04.2017

  6.

113/

05.04.10

S.C. “FLORIAN”SRL

Cheveresu Mare, str. Principala, nr.277/C, jud.Timis

 

    3

SR EN ISO

9001:2008

si  HACCP

22000:2005

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.

74/113

10.05.2010

Rec.2016

  7.  

116/

11.04.10

S.C.”CONCEPT CONS-     

TRUCT” SRL - Bals, str. Ciresului,nr. 24, judetul Olt

 

   28

SR EN ISO

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

Lucrari de constructii   a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

77/116

24.05.2010

Rec.2016

   8.

119/

04.05.10

SC”NOVASANIS  INSTAL” SRL, Chisoda, strada Primaverii, nr.56 B, judetul Timis

   28,

   34

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Lucrari de proiectare si executie a instal. sanitare,de incalzire,de aer conditionat si a sistemelor de distributie a gazelor naturale.

80/119

31.05.2010

Rec.2016

   9.

123/

21.05.10

S.C. “JULIA” S.A.,mun. Lugoj, str. Bucegi, nr.3, TM 

  17,

  34

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

Fabricarea ambalajelor din metal,carton si hartie, fabricarea altor articole din metal.

84/123

11.06.2010  Rc.2016

 10.

126/

26.05.10

SC”PHOENIX PROTECT  SRL  Deva,str.Dorobanti,nr.20/1,jud.HD.

 

    35

 

 SR EN ISO

9001:2008

 

Activitati de protectie si garda.

87/126-25.06.10

Rec.2016

  11.

136/

12.08.10

S.C.”MINISTAR SERVICII” SRL RESITA, Bl.3, ap.32, j.Caras-Severin

 

 34

 

SR OHSAS

18001:2008.

Activitati de arhitectura, proiectare in cons-tructii, inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Testari si analize tehnice.

96/136

10.09.2010

Rec.2016

  12.

165/

02.02.11

S.C.”AQUA ELYVID” SRL Bucuresti, str.Odobesti, nr.5, bloc Z1,sc.1,etj1,ap.8 Sect.l 3.

   24,39

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Colectarea apelor uzate; Colectarea deseu-rilor neperic.; Activ. de servicii de deconta-minare  si    Transporturi rutiere de marfuri.

116/165

25.02.2011

Rc.2017

  13.

113/

14.02.11

SC“ZUBERECOMEXIM” SRL  Hunedoara, Piata  Eliberarii, nr.5 Jud.Hunedoara

 

28,34

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Lucrari de constructii a cladirilor reziden-tiale si nerezidentiale; Activitati de arhitec-tura,inginerie si consult. Th. legate de ac.

117/167

05.03.2011

Rec.2017

  14. 

163/

02.02.11

S.C.”AMETRAS DOCUMENTS SERVICES” S.RL. Timisoara,str.Macilor,11,ap.2, TM

 

  33

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

27001:2013

Prelucrarea informatica a datelor, adminis-trarea paginilor web si activități  conexe.

118/163

05.03.2011

Rec.2017

  15.

166/

14.02.11

S.C.”SENIN” SRL, Chisoda, DN 58, Km.8+830 Stanga, TM

24,

29

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

Fabricarea si comercializarea  benzilor adezive; Reciclare.

119/166

10.03.2011

Rec.2017

 16.

171/

24.02.11

S.C.”HAWLE” SRL

Timisoara, Calea Sagului,nr. 73, judetul Timis

   28

   34

   29

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Lucr. de constr. a proiectelor  utilitare  pt. fluide; Activ. de inginerie si cons.th. legate de acestea; Instal. Maș. si echipam. Industr.; Intermedieri in comertul cu produse diverse.

126/171

08.04.2011

Rec.2017

17.

180/

04.04.11

C.J.TIMIS – Directia Prestari Servicii, Timisoara,P-ța Regina Maria,nr.3. judetul Timis

 

 

   35

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Servicii de paza si securitate obiective,transport valori si persoane,garda de corp,montare sisteme de alarma obiective,interventii,asig.ordinii publi-ce la evenimente cultural-artistice si sportive.

130/180

28.04.2011

Rec.2017

18.

187/

13.04.11

S.C.”BRADET ROSIA MONTANA SRL Campeni, str. Libertatii, nr.16, j. Alba

 

    28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Lucrari de constructii a drumurilor si auto-strazilor, a cladirilor rezid. si nerez., constr. de poduri si tuneluri, constructii hidraulice.

137/187

02.05.2011

 SUSPENDAT

19.

190/

28.04.11

SC”CARMARIONE” SRL

Timisoara, str.A.Ipatescu,27, sc.A,ap.8, Punct L. Str.P.Con-stantinescu,nr.11/a,jud.Timis

 

28

29

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

 

Lucr. de invelitori, acoperis.,sarpante;

Lucr.de constr.a clad;Lucr.de antreprenoriat general si intermedieri  in comertul cu invelitori, ferestre si usi pentru constructii.

141/190

20.05.2011

Rec.2017

20.

193/

03.05.11

SC “HNP TOOLS”SRL

Timisoara, str.Venus,nr.1, jud.Timis

 

   29

 

9001:2008

Comert cu ridicata a altor masini si echipa-mente – scule aschietoare pentru prelucrari prin aschiere si service pt. acestea.

149/193

15.07.2011

Rec.2017

21.

192/

03.05.11

SC “HNP TECHDEVICES” SRL Timisoara, str. Venus, nr.1, judetul Timis

 

   29

  

 

 

9001:2008

Comert cu ridicata a altor masini si echipa-mente – scule si accesorii pentru prelucrari prin aschiere.

150/192

15.07.2011

Rec.2017

22.

82/

05.02.09

ASOCIATIA “ORIZONTURI UNIVERSITARE” Timisoara,

Bd.M.Viteazul, nr.1, jud.Timiș

 

   34

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008 si

27001:2009

Cercetare-dezvoltare in inginerie; Editura de carte stiintifica si de cultura;

Activitati suport pentru invtamant.

152/82

20.09.2011

Rec.2017

23.

214/59

08.01.12

S.C.”DRUMALEX”S.R.L.

Calimanesti, Calea lui Traian,nr.195, jud.Valcea

 

     29

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Comert cu ridicata nespecializat – obiecte de semnalizare rutiera.

164/214

12.01.2012

Rec.2018

24.

 229/

07.12.12

CHIMICA AUTOMOTIVE SA  CLUJ-NAPOCA, str.Fagului,

Punct de lucru Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara

 

    14

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

 

Fabricarea de articole din material plastic.

 178/229

07.01.2013

Rec.2018

 

25.

 211/

12.12.11

 S.C.”SIMCOR CAR WASH” SRL- loc.  Paulis, nr.710, jud. Arad

   35,

    38

  9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

 Activit. g.rale de curatenie a clad. Deratiz. Dezins.,dezinf.;Colect.ape.uzate; Intreț. peisag. si activit. aux. pt. prod. vegetala.

 161/211

20.01.2012

Rec.2017    

 

 

26.

225/

27.07.12

Soc. VITANJ ACTIV SRL

București, Al.Buhuși, nr.7, bl.7, ap.182, Sectorul 3

28

39

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Colectarea deșeurilor. Colect. apelor uzate, Captarea.tratarea și distribuirea apei. Lucr. de construcții a clăd. rezid și nerezid.

174/225

16.10.2012

Rec.2018

 

27.

 231/

21.12.12

LUDWIG PFEIFFER  SRL  Timuișoara, Str. Aprodul Movilă,  nr.15, apart.2, TM.

 

    34.

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - proiectare și execuție în construcții.

 180/231

07.01.2013

Rec.2018

 

28.

 

 233/

08.01.13

S.c. GGDIAGNOSTICA SRL

Timișoara, Str. Costache Negruzzi, nr.23, apart.1, jud. Timiș.

 

    29.

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

 Comerț cu reactivi pentru laboratoarele de analize medicale, aparatură medicală și de laborator.

 182/233

16.01.2013

Rec.2019

 

29.

 

235/

10.01.13

DAN  ELECTRO  S.R.L.

Timișoara, strada Putna, nr.1,

Județul Timiș.

  28,

  34

14001:2005

18001:2008

27001:2006

Proiectare și execuție instalații electrice  de joasă tensiune, ventilație,climatiz. și sisteme de securitate.

 184/235

04.02.2013

Rec.2019

 

30.

 

236/

10.01.13

EURO ING  S.R.L.

Mun.Sibiu, strada Progresului, nr.46, județul Sibiu.

    28,

    34

14001:2005

18001:2008

SR ISO/CEI

27001:2006

 Proiect./exec.. inst.edilit.,electr.de joasă, medie și înaltă tens./ sist.de alim.cu gaze nat. a inst.de utiliz.a gaz.nat.și  sis. de sec.

185/236

04.02.2013

Rec 2019

 

31.

 

241/

21.04.13

CONSTRUCT RO.OR SRL

Timișoara, str.Eternității, Bl.53,sc.B,et.1, ap.11, Timiș

 

    28

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Constr.cladiri, instalatii electrice,sanitare, constr. de drumuri, lucr.de finisare, vopsit-zugrăvit.

190/241

03.06.2013

Rec.2016

 

32.

 

243/

10.06.13

PRO WASSER – AT S.A.

Timișoara, str. C.Brâncoveanu, nr.64, jud. Timiș.

 

    34

 

9001:2008,

14001:2005

 

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - proiectare în construcții.

192/243

14.06.2013

Rc.2016  

 

33.

 

251/

15.01.14

LUDWIG PFEIFFER MICRO TUNEL GMBH & Co.KG

  Kassel –Lilienstrasse 33  Germ.

 

    28

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Executarea de microtuneluri și lucrări de subtraversări pentru construcții edilitare.

201/251

27.01. 2014

Rec.17 INITIUM

34.

254/

16.01.14

CALYPSO MONO SRL

București, str. Begoniei, nr. 1-3, cam.1, Sect.6

 

35-39

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Colectarea și epurarea apelor uzate, colect. deșeurilor nepericul. Alte activit. de curățenie. Transp. Auto de mărfuri

204/254

04.02.2014

Rec.2017

35.

255/

16.01.14

S.Civ.Med. „MEDIC 1”

Timișoara. Str. Mangalia, nr.31 A, județul Timiș

38-39

 

 

9001:2008

Activități de asistență medicală ambula-torie. Alte activități referitoare la sănătatea umană.

205/255

20.02.2014

Rec.2017

36.

256/

14.03.14

BRIGHTMAX PV-LIGHTING  SRL Timișoara, .Porumbescu,76, mansardă, ap.4,cam.4, jud. Timiș.

     29

 

 

 9001:2008

    Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al apara-telor de radio și TV.

206/256

24.03.2014

Rec.2017

37.

257/

28.02.14

DMD SECURITY SRL

Timișoara, str. Hebe, nr.44, sc.A, et.I, ap.5, jud. Timiș

 

 35

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Activit. de protecție și pază, pază obiec-tive, a bun. și valor. tp.de valori, pro-

tecție personală specializată.

207/257

18.03.2014

Rec.2017

38.

259/

15.03.14

PROSPER APUSENI SRL

Roșia Montană, nr. 304 A, jud. AB

 

 28

9001:2008,

14001:2005

18001:2008

Constr.cladiri, instal. Electr.sanit.de incalz.aer cond.Alte lucr.speciale de constr.

209/259-27.03.14

SUSPENDATĂ

39.

260/

16.03.14

AUTOMECANICA SRL

Scornicești, str. Strungarilor, nr.6, județul Olt.

 

   17

SR EN ISO

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și motoare pentru autove-hicule.  Lucrări de operațiuni mecanice.

210/260

07.04.2014

Rec.2017.

  40.

262/

06.04.14

EUSKADI SRL Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.12, et.1, ap.9, jud. Timiș

 

   34

SR EN ISO

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

212/262

25.04.2014

Rec.2017

  41.

265/

22.04.14

ERON PLUS SRL,mun.Deva,

Str, Depozitelor, nr.24, jud. Hunedoara

 

   28

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri, cu instalatiile afer, Constr. de drum.și autostrăzi, Amenajări inter.și exter. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a.

215/265

30.04.2014

Rec.2017

  42.

266/

23.04.14

CALENDO CONS SRL

Timișoara, str. Petru Maior, nr. 2, jud. Timiș

 

   28

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri, cu instalatiile afer, Constr. de drum.și autostrăzi, Amenajări inter.și exter. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a.

216/266

06.05.2014

Rec.2017

  43.

268/

06.05.14

ANACONDA SECURITY FORCE SRL Corbeanca, str. Fermei, nr.5, et.I, cam.2, jud.IF

 

   35

9001:2008,

14001:2005

18001:2008

2701:2006

Activit. de protecție și gardă, pază bun. și persoane, însoțire și transport valori, monitorizare și intervenții obiective.

218/268

19.05.2014

Rec.2017

44.

269/

06.05.14

M & DARIO COM SRL

Timișoara, str. Basarabia, nr.45 A,corp A, cam.2, jud. Timiș

 

  28

SR EN ISO

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri, cu instalatiile afer, Constr. de drum.și autostrăzi, Amenajări inter.și exter. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a.

221/269

19.05.2014

Rec.2017

45.

270/

15.05.14

BVA IDEAL COMPANY SRL  Timișoara, str.Zurobara, nr. 3/2, județul Timiș

 

  28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri, cu instalatiile afer, Constr. de drum.și autostrăzi, Amenajări inter.și exter. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a.

219/270

30.05.2014

Rec.2017    

46.

272/

09.10.14

Serv.Publ.Alim.Apă/Canal Salubr. Marghita str. Nicolae Bălcescu 19, jud. Bihor

24,35

35,38,

39

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Capt./ tratarea și distrib.apei. Epurarea apelor uzate. Colect. deșeurilor. Recup. mater. reciclabile sortate. Salubritate.

 222/272

24.10.2014

Rec.2017

47.

 278/

05.01.15

GFG REABILITĂRI SRL

Loc. Cicir, nr. 10, județul Arad

 

   28

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

Lucrări de construcții de cladiri, cu  toate instalatiile aferente.

228/278

02.02.2015  

48.

279/

09.01.15

PITAGORA SOLUTION SRL Hunedoara,str.Sarmisegetuza, 18, jud. HD

 

  28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Alte lucr. de constr. n.c.a. Închi-rierea de maș.și echipam.de constr.

229/279

02.02.2015   

49.

280/

27.02.15

GRC-COMPANY SRL

Timișoara, str.Bradul, nr.3, jud.Timiș

 

   28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri, cu instalatiile afer, Constr. de drum.și autostrăzi, Amenajări inter.și exter. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a.

230/280

12.03.2015   

50.

281/

22.03.15

BT CONSULTING SRL

Timișoara, str.Dr.I.Mureșan, nr.67, ap.9, județul Timiș

 

   28-34

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Proiect.și execuție inst. Electrice, climat. și securizare. Inginerie și consultanță tehnică în inst.electr. de securizare și IT.

231/281

16.03.2015  

51.

288/

12.06.15

POLTERGEIST SRL

Timișoara, str. Lacului, nr.1 (Pța.Aurora), jud. Timiș

 

    29

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Comerț cu articole de iluminat și de uz casnic/gospodăresc, fierărie și furnituri pentru instalații.

238/288

25.06.2015 

Rec.2018 

52.

290/

15.06.15

SC MARANKIM SRL

Topolovățu Mare, nr.99,

jud. Timiș

 

  29

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Comerț cu ridicata a mater. pt. Constr., echipam.sanitare, feronerie pt. instalații, cule și dispozit., piese și accesorii auto.

240/290

25.06.2015

Rec. 2018

53.

292/

17.06.15

CONSAD PROIECT SRL

Mun. Arad, str. Horia, Bl.H2, sc.C, ap.9, județul Arad

 

  34

9001:2008,

14001:2005

SR OHSAS

18001:2008

Activit. de arhitectură, inginerie și consult. tehnică legată de acestea.  Proiectare constr. civile și industriale.

242/292

25.06.2015

Rec.2018

54.

293/

18.06.15

EXPERT TOP SERVICE SRL  Ocna Mureș,Al. Independenței, Bl.46,ap.82, jud. ALBA

 

  28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Construcții de cladiri cu instalatiile aferente drumuri poduri, tunele și autostrăzi. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

243/293

02.07.2015

Rec. 2018

55.

296/

22.06.15

LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH &Co KG

  Kassel, Lilienstrasse no.33, DE

 

  28

9001:2008,

14001:2005 si

SR OHSAS

18001:2008

Construcții hidrotehnice, construcții subterane de conducte, construcții de fântâni, stații de epurare a apei, etc.

246/296

14.07.2015

Rec.INITIUM

 

56.

302/

21.08.15

AUTO TRANS COM SRL

Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.188, județul Olt

 

  28

 

9001:2008,

14001:2005 

 

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, cu toate instalațiile aferente.

248/302

29.08.2015

Rec. 2018

57.

304/

08.10.15

STRATEG SRL –Dumbrăvița, str. Gramma II, nr.8, județul  Timiș,

 

  17

 

9001:2008,

14001:2005 

 

 

Operațiuni de mecanică generală.

249/A/304

26.10.2015

Rec.2018

58.

305/

20.10.15

ECOREC TIM SRL,Giarmata, str. Industriilor, nr.18A, jud. Timiș

  24

9001:2008,

14001:2005 si

18001:2008

Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

276/305

18.11.2016

Rec.2018

59.

306/

20.10.15

ARI CANDLES ART SRL

Timișoara,str. Pța. Aron Cotruș, nr.3/A, et.4, ap.14,TM

   28

 

9001:2008,

14001:2005 

 

Construcții a cladirilor rezid. și nerezid.. Proiecte pentru fluide, drumuri. Proiectare în construcții.

250/306

20.11.2015

60.

309/

30.11.15

    PRALEA GROUP SRL

Timișoara. Str. Brândușei, nr.18,sc.A,ap.12, jud.Timiș

 

    34

 

9001:2008,

14001:2005 

 

Activ. de arhitectură, inginerie  și consult. tehnică. legată de acestea. Proiectare în construcții

253/309

28.12.2015   

61.

312/

29.12.15

FLY CONSTRUCT SRL

Timișoara,Cl.Urseni,nr.12, TM

  28

 

9001:2008,

14001:2005 

Lucrări de pardosire și placare a pereților.

256/312

18.01.2016

Rec.2018

62.

315/

29.01.16

TOP SCAV SRL

Cajvana, str.Principală, nr.1897, jud. Suceava

 

  28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr. de pregătirea terenului. Lucr. de constr. a clădirilor. Alte lucr. spec. de constr.n.c.a. Proiectare în construcții.

259/315

16.02.2016

Rec.2019

  63.

316/

03.02.16

EMANUEL UTILAJE SRL

Timișoara,Intr.Râului,Bl.49,sc.B,et.1,ap.6, jud. Timiș

    28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Alte lucări speciale de construcții .n.c.a.

(canalizări). Închirieri de mașini și echipamente  pentru  Construcții.

260/316

16.02.2016

  64.

319/

06.02.16

EUSKALTEL SRL

Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.12,P, ap.5,cam.2, TM

 

  34

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucrări der apă/canal – irigații. Reparații clădiri. Construcții parcuri tematice, amenajări. Restaurare clădiri.

263/319

24.02.2016

Rec.2019

  65.

325/

06.06.16

GRUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL- Plopeni, str. Palaghieni, nr.1B, jud. SV

 

   28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.cu inst.afer. Preg. teren. Amenaj.int.și ext.Lucr.drumuri, poduri, tunele, canaliz. Alte lucr.sp.cții.

269/325

07.07.2016

 

 

  66.

326/

06.06.16

CASA CONSTRUCT SRL

Timișoara,str.Verde, nr.2, j.TM

 

  28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.cu inst.afer. Preg. teren. Amenaj.int.și ext.Lucr.drumuri, poduri, tunele, canaliz. Alte lucr.sp.cții.

270/326

07.07.2016

  67.

327/

08.06.16

GENERAL FANBON SRL

Loc.Gîrda, nr. 13, com.Bistra, jud. Alba

 

  28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.cu inst.afer. Preg. teren. Amenaj.int.și ext.Lucr.drumuri, poduri, tunele, canaliz. Alte lucr.sp.cții.

271/327

07.07.2016

  68.

328/

09.06.16

WESTINCON SRL

Timișoara, Bd.Liviu Rebreanu, nr.52, județul Timiș

 

  28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.cu inst.afer. Preg. teren. Amenaj.int.și ext.Lucr.drumuri, poduri, tunele, canaliz. Alte lucr.sp.cții.

272/328

07.07.2016

  69.

329/

01.08.16

DELTA DESIGN EXPERIEN-CE SRL,Sibiu,P-ța Armelor,5, ap.21, j.SB

   34

 

14001:2005

18001:2008

Proiect. și exec.instal.electr.de joasă, medie și înaltă tens. Inst.Th-sanit.incl, instal.de utiliz. GN, inst. term.,de ventil, apă/canal,Alte lucr.spec.de constr. n.c.a.

273/329/22.08.16

Rc.INITIUM

  70.

 

330/

21.09.16

SCHAUFLER &ALIN COMPANY SRL  - Sântana, str.  Ghioceilor, nr. 43, j. Arad

   28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr. de constr.a clăd.rezid. și nerezid. Lucr. de demolare a constr. Constr. a proi. Pt.fluide. Drum.,pod., autostrăzi.

274/330

04.10.2016   

  71.

331/

27.09.16

H& Q  LEVEL BUSSINES SERVICE SRL  Timișoara

Cl.Stan Vidrighin, nr.14 A

 28,29

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr. de constr.a clădir.rezid. și nerezid. Service pt. sist. de securitate și telecom..Com.cu echip.electr.și telecom.

275/331

14.10.2016

  72.

332/

08.12.16

ELITE SECURITY SPECIAL SRL  Deva, Pța Victoriei, 2, Cld.IPH, cam.501

     35

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Serv. de pază ob.și bunuri și valori. Tp. bun.și valori. Prot personală specializ. Consultanță  în aceste domenii.

276/332

06.01.2017   

  73.

333/

18.01.17

YNOIL MARTOP SRL

Topolovățu Mare, nr.138,

Județul Timiș

    29

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Intermed. În comerț cu combustibili solizi, lichizi și gazoși. Comerț cu ridic. al combust.și al produselor  derivate.

277/333

03.02.2017

  74.

334/

18.01.17

ED ITEMA CONSTRUCT SRL  Timișoara, str. Ulpia Traiana, 7, cam.4, jud. Timiș

   28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.cu instal.aferente. Preg. teren. Amenajări  inter.și exter. Reparații la construcții și zugrăvire.

278/334

03.02.2017

  75.

335/

23.01.17

AQUA TOWN SRLCom.1 Dec., Șos.Giurgiului 202, IF.

  39

  

 

Colectarea si epurarea apelor uzate. Colect. deșeurilor neperic. Trsp. rutiere de marfă.

279/335

07.02.2017

 

  76.

336/

23.01.17

PGA MARKERS SRL

Timișoara,str.Gh.Doja,nr.1,jud.TM

  34

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Activ. de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

280/336

07.02.2017   

  77.

337/

24.01.17

PROSERV DAN SRL

Hunedoara, str.Mierlei, nr.2, ap.4, Jud. Hunedoara

   28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucrări de pregătirea terenului, escavări, compact. umpluturi. sondaj.pt.constr.etc

Alte lucrări speciale pt.constr.n.c.a.

281/337

20.02.2017

  78.

338/

09.03.17

OFFICIAL QUALITY CONSULTANTS  SRL

Timișoara,str. Titan, nr.4, TM

 

 34

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Activ. de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

282/338

18.03.2017  SUSPENDATĂ

  79.

339/

09.03.17

ALEXIA DESIGN SRL

Fibiș,nr.516/C, jud.Timiș

     28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucr. de constr. a clădirilor. Lucrări de pardosire și placare a pereților.

283/339

20.03.2017

  80.

340/

10.03.17

PRO CASA FLUX CONSTRUCT SRL – Giarmata, nr.1186, jud. Timiș

28+29

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de construcții a clădirilor, repar. construcții, amenajări inter.și exter. Inchiriere de echipamente pt.construcții

284/340

21.03.2017

  81.

341/

16.03.17

PROINVEST TRADING SRL, Timișoara,str. Pestalozzi,   nr.22, județul Timiș

   28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucrări de construcții a clădirilor, repar. construcții, amenajări inter.și exterioare.

Alte lucrări specialer de construcții

285/341

24.03.2017

  82.

342/

28.05.17

LOGEST SRL – Timișoara, str.Grigore T. Popa, nr.81, jud. Timiș

   28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de construcții a clădirilor, civile și industriale. Lucrări de antrepriză generală.

286/342

03.07.2017

  83.

343/

12.06.17

DIP FRUCTCOM SRL

Buteni, str.Principală, nr.12, AR

 

  29

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008 și

22000:2006.

Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

287/343

14.07.2017

  84.

344/

12.06.17

STOCAD PROIECT SRL

Lugoj, str. Alexandru Astălaș, nr. 50/C, județul Timiș

 

  34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activități de topografie, geodezie și cadastru. Activități de inginerie și proiectare.

288/344

14.07.2017

 

 

  85.

345/

04.09.17

ITAL CB MET SRL

Timișoara, Calea Stan Vidrighin,nr.14, jud. Timiș

 

   17

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Operațiuni de mecanică generală.

289/345

26.09.2017

  86.

 348/

07.10.17

INSTAL AGB SRL- Suceava, Calea Unirii,Nr.20 A, jud. Suceava

 

  28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare. Alte lucr. de instal.pt.constr.

292/348  30.10.2017

  87.

 349/

10.10.17

HIDRO-PNEUMO COMP SRL

Timișoara, str. NDCocea, nr.08, Pctl. Constructorilor nr.2, jud. TM

 

   34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Alte lucrări speciale de construcții – Lucr. de mentenanță+reparații utilaje pt. Construcții.

293/349  02.11.2017

 

  88.

 350/

12.10.17

GI-PUR TECHNOLOGY SRL

Tmș, str. V.Lucaci, nr.14, ap.5, Pctl. Bencecu de Sus, nr.1, Pr..

 

   17

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Fabric. artic. din mase plastice, fabric. Art.articole din poliuretan..

294/350  02.11.2017

 

  89.

 351/

23.10.17

ALEX BEBEC  CONSTRUCT

Sat Covaci, nr.175/A, jud. Timiș

  28

9001:2008,

14001:2005 

18001:2008

Lucrări de constr.a clăd.Activit. de ing. și consult.th.pt.ac. Dirigenție de șantier.

295/351  22.12.2017

  90.

353/

15.12.17

ROMGORA. SRL Timișoara, str. Mareșal. Al.Averescu, nr.100, sc.E, ap.18, jud. Timiș

  28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008.

Lucr. de constr. a clăd. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri..

297/353  15.01.2018

 

  91.

354/

15.01.18

BENA CONCEPT SRL- Or.Sebeș,str.Crinului,nr.12,j. AB

  34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

298/354  12.02.2018

  92.

355/

21.02.18

SLAVONA  SRL

Timișoara, str. Berzei, nr.29 A

  28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și mon-tări de geam. Alte lucr.de constr.n.c.a.

299/355

20.03.2018

  93.

127/BIS

28.02.18

LUCEMELIN SRL

Timișoara, str.Cozia, nr.8 A

   17

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Operațiuni de mecanică generală. Prelucrări mecanice.

88/127-Bis

20.03.2018

  94.

356/

05.03.18

FELINA PET-VET- Jilava, str. N.Bălcescu, nr.1 B, județul Ilfov

   38

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activități veterinare (CAEN 7500)

300/356

26.03.2018

  95.

357/

10.03.18

TOWN DESIGN CONS-TRUCT  SRL București, str. Tudor Gociu, 43 A, Sect.4

28

39

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucrări de constr.a clădir. rez.și nerez.. Activit. grale de curățenie a clădir. Activ. specializ. de curățenie.

301/357

26.03.2018

  96.

358/

06.04.18

LUDWIG PFEIFFER HocH und TIEFBAU GmbH,CO.KG

Leipzig -Germany

 

  28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Constr. hidroteh.constr.subterane conducte, fântâni, stații de epurare, etc.

302/358

11.05.2018

  97

359/

30.04.18

CVS CONSTRUCT   SRL

Jebel, str. Principală, nr.1056,

 

  28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucr.de constr. a clăd.rez. și nerez.cu instal. Eferente.. Amenaj.inter.și exter. Lucr. De drum.pod., apă/canal.

303/359

30.05.2018

  98

360/

28.05.18

APĂ-CANAL TOMNATIC SRL

Loc. Tomnatic,nr.258, Timiș

24,35 38,39

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Capt.trat.și distrib. Apei.Colect și epur. ape.uzate. Colect/trat.deșeu.DDD,

Recuper.mat.rec.sortate.Întrețin.peisag.

304/360

12.06.2018

  99

361/

27.07.18

HIDRO-ELEKTRIC GmBH

Ravensburg,Angelestr.48/50,Germ

28

14001:2015 

18001:2008

Capt.trat și dostrib.apei.Constr de rezervoare pt. caota și păstr. Apei.

305/361

24.08.2018

 100

362/

18.08.18

MRC SOLUTION SYSTEM

Moșnița Nouă,Hala 12,AvicolaTm

17

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Operațiuni de mecanică generală.

306/362

20.09.2018

 101

363/

20.08.18

DERETIC STIL SRL

Timișoara,str.Semicerc,16, TM

35

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activit. de curățenie generală. Inclusiv Dezinsecție-Dezinfecție-Deraratizare.

307/363

21.09.2018

  02

364/

22.08.18

PROIECTMAK SRL

Pța.Istria, 5,cam.2,ap.3,TM

34

28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activ.de cons.th.pt.afac.și manag. Act.de arhit.și ingin.și cons.th. pt.ac.

308/364

25.09.2018

 103

365/

25.08.18

CO2 & DISCOUNT SRL

Bd.L.Rebreanu,60, Timiș

12,

29, 31

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Prod.de ghiață carbonică,Comerț cu rid. a prod.chimice. Tp. rutier marfă(ghiața)

309/365

25.09.2018

 104

366/

22.10.18

VILUSI CONSTRUCTION SRL

Timișoara, Ady Endre,11,ap.1/5

28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucr.de constr.a proi, edil.pt.fluide. Lucr.de constr. a clădir. Arhit și ingin.

310/366

31.10.2018

105

367/

22.10.18

PUR CHEMICALS SOLUTIONS SRL

Sânmihaiu Român,Str.Princip.73B

29

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Comerț cu ridicata al produselor chimice.

311/367

05.11.2018

106

368/

23.10.18

BFP EXE SISTEME SEL

Timișoara.str.Mureș,49,et.2,ap.4

34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activități de servicii privind sistemele de securizare.

312/368

08.11.1018

107.

369/

11.11.18

PIENAR INSTAL CONSTRUCT SRL

Simeri STR.Traian, nr.34, j.HD

28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucr. de constr. a clădirilor. Instalații electrice și tehn.-sanitare, incl.de gaze.

313/369

12.12.2018

108.

370/

14.11.18

GRAND EUROTRUST  SRL

Deva, str. A.Iancu,Bl.H2,

28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Lucr. de constr. a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

314/370

18.12.2018

109.

371/

22.11.18

PROCONCEPT DI  SRL

Sibiu, str. Alecu Russo, nr.11, SB

34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

315/371

20.12.2018

110.

372/

28.11.18

PFEIFFER D.O.O. BELGRAD

STR. Jasenicka nr.7, R.Serbia

34

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Activitți de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

316/372

28.12.2018

 

111

373/

28.11.18

LUBRI GEFAN SRL

Balș. Str.N.Bălcescu, nr.188, OT

 28

9001:2015,

14001:2015 

18001:2008

Fabricarea tămplăriei de PVC și aluminiu.

317/373

28.12.2018

112

374/

03.12.18

WEST ENGINEERING SOLUTIONS SRL  Tmș Str. Simion Bărnuțiu, 21, corpD cam.1D, jud. TM

 

34

9001:2015,

14001:2015 

45001:2018

27001:2013

50001:2011.

Activitți de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

318/374

10.01.2019

113

375/

03.12.18

ASOCIAȚIA PT. MANAGE-MENTUL ENERGIEI TIMIȘ

Bd.Revoluției din 1989,nr.17, TM.

 

 34

9001:2015,

14001:2015 

45001:2018

27001:2013

50001:2011.

Activitți de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

319/375

10.01.2019

114

376/

10.12.18

GENIUS  SECURITY SRL

Mun. Iași, Bd. Independenței, 22, Bl.Y1-Y2, parter, jud. Iași

 

35

9001:2015,

14001:2015 

45001:2018

27001:2013.

  Activități de pază și protecție.

320/376

12.01.2019

115

377/

17.12.18

TOPO 3D MAX  SRL    com. Dumbrăvița,str.Gutuiului, nr.9C,

                jud. TM

 

34

9001:2015,

14001:2015 

45001:2018

27001:2013

50001:2011.

Activitți de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea.

321/377

17.01.2019

116

378/

2012.18

EAST WEST EXPERTISE SRL  Satul Cărbunari, nr.125,

Comuna  Cărbunari, Jud. CS

28,

34

9001:2015,

14001:2015 

45001:2018

27001:2013

50001:2011.

Activități de consultanță pentru afaceri și management. Lucrări de instalații electrice.

322/378

18.01.2019

 

 

 

 

 

 

Inapoi la site