DESPRE FIRMA NOASTRA
AVANTAJELE CERTIFICARII PRIN CONCORDIA-CERT Timisoara
Angajamentul dir. general
ETAPELE CERTIFICARII
CERERI DE CERTIFICARE
RECLAMATII, contestatii
Registrul certificatelor eliberate
CERERI
Certificarea calitatii managemementului organizatiei
. . . .
 
 
 
 
Home CONTACT MAPA certificare
CONCORDIA-CERT srl TIMISOARA organism de certificare a managementului calitatii
PROCEDURA GENERALA DE SISTEM TRATAREA APELURILOR SI RECLAMATIILOR (Extras) COD: PG-SC-11 EDITIA: 2. REVIZIA: 0/25.06.2013 EXEMPLAR nr.6 Data aprobarii: 25.06.2013 Data aplicarii: 25.06.2013 APROBAT DIRECTOR EXECUTIV Cons.Jur. AUREL MATEI BANCU ELABORAT DIRECTOR CERTIFICARE, Jur. Ing. ALINA-SIMONA ION, VERIFICAT DIRECTOR CALITATE /AQ Dipl. Ing. CRISTINA CORNELIA BANCU, Aceasta copie este difuzata controlat DA ? NU ? Nota: Procedura este proprietatea CONCORDIA-CERT si este protejata prin drepturile de copy right. Orice copiere a acestei proceduri sau reproducerea partiala este permisa numai cu acordul scris al CONCORDIA -CERT. 1. SCOP Prezenta procedura descrie modul de tratare a apelurilor sau reclamatiilor împotriva deciziilor privind certificarea sistemelor de management al calitatii precum si tratarea reclamatiilor privind activitatea de certificare si a personalului implicat în aceste activitati. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1. Se aplica tuturor apelurilor si reclamatiilor cu privire atat la activitatea premergatoare certificarii si deciziilor de certificare cat si a celor de dupa certificare, în etapa de supraveghere si de utilizare a marcii conformitate CONCORDIA-CERT. 2.2. Se aplica tuturor reclamatiilor privind activitatile si personalul CONCORDIA-CERT. 4.1. Reclamatie - sesizare scrisa prin care se semnaleaza nereguli privitoare la activitatea de certificare de care organismul de certificare este responsabil, se refera la un client certificat al organismului, sau la activitatea personalului implicat în activitatea de certificare. 4.2. APEL - Forma de atac pe cale administrativa împotriva deciziilor CONCORDIA - CERT privitoare la acordarea/neacordarea, suspendarea sau retragerea certificarii si altor decizii considerate nedrepte, avand ca obiectiv analizarea si anularea deciziei respective. Apelul trebuie formulat în scris si înaintata CONCORDIA-CERT în cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii oricarui document scris de catre CONCORDIA-CERT cu privire la acordarea/neacordarea, suspendarea sau retragerea certificarii. Sub sanctiunea decaderii, apelul trebuie sa precizeze explicit faptul ca reprezinta o cale de atac, trebuie sa precizeze actul sau decizia invocata ca incorecta, ca si motivele pentru initierea actiunii. 4.3. Apel – mai poate fi si cererea de revizuire adresata împotriva modului de solutionare a unei reclamatii, care s-a comunicat tot printr-o decizie a conducerii CONCORDIA-CERT. Daca reclamatia se refera la un client certificat, aceasta se face cunoscuta si clientului respectiv de catre OCS intr-un timp adecvat. 5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Organismul de certificare este responzabil pentru toate deciziile sale, la toate nivelurile de tratare a apelurilor. Persoanele care asigura tratarea apelurilor si reclamatiilor sunt intotdeauna diferite de persoanele care au efectuat auditurile si de cele care au luat deciziile de certificare. Toate persoanele implicate în înregistrarea, tratarea si rezolvarea apelului / reclamatiei respecta cerintele de etica profesionala, cerintele SR EN ISO /CEI 17021 :2007 si asigura confidentialitatea tuturor informatiilor. TRATAREA APELURILOR : 5.2. Responsabilul cu Distribuirea si Controlul Gestionarii Dosarelor 5.2.1.-Inregistreaza fara nici un fel de discriminare toate apelurile prezentate la OCS, verifica si valideaza daca acestea se refera la activitatile de certificare ale OCS, ale personalului acestuia sau decizia referitoare la un client certificat de OCS, dupa care il prezinta la DG, pentru directionare la Prese-dintele Comitetului de Apeluri si Reclamatii, sa le trateze conform prezentei proceduri. Confirma primirea si inregistrarea apelului catre cel care l-a depus. 5..2.2.-Dupa directionarea apelului catre Presedintele Comitetului de Apeluri sa se ocupe de tratarea acestora, urmareste in termenul stabilit de catre directorul general, investigarea de catre acesta a apelului, punandu-i la dispozitie toate documentele si informatiile necesare unei complete investigari, analize si propuneri de solutionare. 5.2.3.-Dupa aprobarea de catre DG a modului de solutionare a apelului, comunica o instiintare oficiala despre finalizare, catre persaoana care a depus apelul si daca este cazul, organizatiei impotriva careia s-a formulat, urmarind si inregistrand inclusiv actiunile intreprinse pentru rezolvarea lor. 5.3. TRATAREA RECLAMATIILOR 5.3.1. La primirea unei reclamatii, RDCGD verifica si valideaza ca aceasta se refera la activitatile certificate de care este responsabil OCS, se refera la un client certificat de OCS, in care caz o inregistreaza fara nici un fel de discriminare si o prezinta la DG pentru directionare catre Presedintele Comitetului de Apeluri si Reclamatii. Daca reclamatia se refera la un client certificat de catre OCS, aceasta va vi adusa si la cunostinta organizatiei respective, intr-un timp adecvat, nu mai tarziu de 10 zile. 5.3.2. Dupa ce reclamatia se prezinta la DG, pentru directionare la Presedintele Comitetului de Apeluri si Reclamatii, confirma primirea si inregistrarea reclamatiei catre cel care a depus-o. 5.3.3.Dupa directionarea reclamatiei catre Presedintele Comitetului de Apeluri si Reclamatii, urmareste investigarea de catre acesta a reclamatiei, in termenul stabilit de catre directorul general, punandu-i la dispozitie toate documentele si informatiile necesare unei complete investigari si propuneri de solutionare. 5.3.4.Dupa aprobarea de catre DG a modului de solutionare a reclamatiei, comunica o instiintare oficiala despre finalizare, catre persaoana care a depus-o si daca este cazul, organi-zatiei impotriva careia s-a formulat acea reclamatie, urmarind si inregistrand inclusiv actiunile intreprinse pentru rezolvarea lor. Orice reclamatie sau apel, se vor adresa in scris pe adresa organismului de Certificare, cu mentiunea « Pentru Comitetul de Apeluri si Reclamatii », urmand a fi inregistrata si tratata conform prezentei proceduri. DIRECTOR GENERAL, Dipl.Fiz. Bancu Valentin,
<

.


Nu ezitati sa va informati,va stam la dispozitie in orice moment!

CONCORDIA -SEDIU: TIMISOARA str. Macilor nr 12. ORAR ZILNIC: 9-16, sambata+duminica -inchis

Tel/Fax 0256.491721; 0724.159882 - dir. executiv jurist dipl. AUREL M. BANCU


© copyright 2006 Designed by Rubin www.ELECTRONIKA.RO - magazin electronic
Design downloaded from concordia-cert.ro
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!